ข่าวประชาสัมพันธ์
การพัฒนาการนิเทศภายในโดยใช้STAR PLUS Model ของโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม (อ่าน 56) 15 ส.ค. 65
แนวทางจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2565 (อ่าน 795) 23 มิ.ย. 65
ประชาสัมพันธ์ การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (อ่าน 3372) 16 ส.ค. 64
ประกาศ เรื่อง การปรับเวลาเรียนในตารางสอนออนไลน์ จนถึงวันที่ 16 กรกฏาคม 2564 (อ่าน 3968) 11 ก.ค. 64
ประกาศรับสมัครครูจ้างสอน เอกดนตรี (อ่าน 3362) 23 เม.ย. 64
ประกาศรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 4151) 17 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 6390) 08 พ.ค. 62
เอกสารในการมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 8162) 07 เม.ย. 62
ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 (อ่าน 6397) 05 เม.ย. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิสอบเข้า ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม (อ่าน 6366) 29 มี.ค. 62
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 8023) 15 มี.ค. 62
ตารางสอบปลายภาค ปีการศึกษา 2/2561 (อ่าน 7970) 08 มี.ค. 62
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน วิชาชีววิทยา จำนวน 1 อัตรา (อ่าน 8212) 08 ธ.ค. 60
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560 (อ่าน 8419) 22 ก.ย. 60
ดูผลการเรียน ในโปรแกรม SGS สำหรับนักเรียน (อ่าน 8941) 28 ส.ค. 60
ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูฟิสิกส์ (อ่าน 8100) 07 พ.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูฟิสิกส์ (อ่าน 7727) 05 พ.ค. 60
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูฟิสิกส์ (อ่าน 8141) 02 พ.ค. 60
ประกาศผลคะแนนสอบศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 7731) 07 มี.ค. 60
ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 7778) 07 มี.ค. 60
รายชื่อนักเรียนเข้าสอบศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (อ่าน 7733) 03 มี.ค. 60
รายชื่อนักเรียนเข้าสอบศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (อ่าน 7751) 03 มี.ค. 60
นักเรียนโรงเรียนโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคมระดับชั้น ม.1 ถึง ม.6 สามรถเข้าดูเกรดของตนเองได้ตั้งแต่บัดนี้เ (อ่าน 7888) 13 ต.ค. 59
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป (อ่าน 7644) 26 ต.ค. 58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป (อ่าน 7605) 24 ต.ค. 58
รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 อัตรา (อ่าน 8656) 21 ต.ค. 58
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 7889) 02 เม.ย. 58