ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เอกลักษณ์
เอกลักษณ์

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

แหล่งเรียนรู้เสรีไทย

พิพิธภัณฑ์เสรีไทย โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม

เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เสรีไทย โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม

ท่านศุขปรีดา พนมยงค์ (บุตรชายท่านปรีดี พนมยงค์) และคณะเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เสรีไทย โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม

รำเทิดศักดิ์ศรีเสรีไทย
รำเทิดศักดิ์ศรีเสรีไทย โดยนักเรียนโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม
เผยแพร่เอกลักษณ์ ของโรงเรียน
เผยแพร่เอกลักษณ์ ของโรงเรียน