ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ถ้ำเสรีไทย
ถ้ำเสรีไทย
      ถ้ำเสรีไทยนี้ สมัยก่อนชาวบ้านจะเรียกว่าถ้ำผาบ่อง    บริเวณใกล้เคียงจะมีลำห้วยไหลผ่าน  ซึ่งชาวบ้านจะเรียกว่า  ห้วยถ้ำ  และที่สำคัญคือในสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ นั้นหน่วยเสรีไทยได้จัดไว้  เป็นสถานที่เก็บอาวุธ  ยุทธภัณฑ์และเสบียงอาหารสำหรับพลพรรค  พอ สมัยก่อนต่อมาที่ทางหน่วยราชการได้จัดให้มีโรงเรียนป่าไม่ขึ้นในจังหวัดแพร่ นั้นทางกรมป่าไม้จึงได้จัดไว้เป็นที่ฝึกงานของ
นักศึกษาโรงเรียนป่าไม้ที่ออก ฝึกงานซึ่งบริเวณรอบๆถ้ำและบริเวณที่อยู่ใกล้เคียงจะเป็นป่าไม้สัก  และสวนสักอันลือชื่อ