ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วาจา คือ คำประกาศสิต
วาจา คือ คำประกาศสิต

วาจา คือ คำประกาศสิต

ขุนม่วงไข่ขจร : เสรีไทยอาวุโส

 

ด้วยภาวะความเป็นผู้นำชั้นเยี่ยม  ขุนม่วงไข่ขจรกำนันดีเด่นผู้ที่เพียบพร้อมไปด้วยบารมี  สามารถรวมตัวชาว บ้านหนองม่วงไข่  ให้เป็นฝ่ายสนับสนุนขบวนการเสรีไทยได้อย่างมีเอกภาพ  ประหนึ่งการรวมตัวของชาวบ้าน หมู่บ้านบางระจัน ที่พร้อมต่อสู้ทุกรูปแบบกับฝ่ายรุกรานและสนับสนุนการทำงานของเสรีไทยแพร่  อย่างเต็มที่ในทุกทาง