ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ขุนม่วงไข่ขจร เสรีไทยอาวุโส
ขุนม่วงไข่ขจร เสรีไทยอาวุโส

พ่อเฒ่าขุน หรือ ขุนม่วงไข่ขจร เป็นลุงของผู้แทนทอง และเป็นกำนันตำบลหนองม่วงไข่  ทำคุณประโยชน์ให้กับบ้านหนองม่วงไข่  จังหวัดแพร่อย่างมากมาย  โดยวางนโยบาย  จัดทำแหล่งน้ำ  โดยการเกณฑ์แรงงานชาวบ้าน และการจัดสรรที่ดินให้ทำการเกษตรมากน้อยตามแรงงานของแต่ละคน  กำนันผู้ทรงอิทธิพลผู้นี้มีลักษณะและบุคลิกที่น่ายำเกรงเป็นนักปกครองที่จัดระเบียบสังคมได้ดีเยี่ยม  ชาวบ้านที่มีนิสัยลักเล็กขโมยน้อย  จะถูกลงโทษหนัก เบา ตามโทษที่ได้กระทำ  บ้านหนองม่วงไข่จึงเป็นหมู่บ้านที่ชาวบ้านมีอาชีพกันทั่วหน้า  มีระเบียบและมีความสามัคคี  เมื่อผู้แทนทองนำเรื่องเสรีไทยมาปรึกษากับพ่อเฒ่าขุน จึงได้รับการตอบสนองอย่างเต็มที่จากบรรดาญาติพี่น้องของผู้แทนทอง และชาวบ้านหนองม่วงไข่  ทำให้การจัดตั้งขบวนการเสรีไทยแพร่มีประสิทธิภาพและรุดหน้าอย่างรวดเร็ว  บ้านของขุนม่วงไข่ขจรกลายเป็นคลังอาวุธเสรีไทยที่ใหญ่ที่สุด

ขณะเดียวกันบ้านหนองม่วงไข่จึงเป็นเขตห่วงห้ามสำหรับคนแปลกหน้า เพื่อปกปิดขบวนการเสรีไทยให้เป็นความลับ