ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ละครเสรีไทย
ละครเสรีไทย ตอน1

การแสดงละครประวัติศาสตร์ เสรีไทยสายหนองม่วงไข่ โดยนักเรียนโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม
จังหวัดแพร่ ได้รับรางวัลเหรียญทอง งานแสดงศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 60 จงเชียงราย
ศึกษา ประวัติศาสตร์ แหล่งเรียนรู้เสรีไทย ได้ที่ โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม จ.แพร่

ละครเสรีไทย ตอน 2

ละครเสรีไทย ตอน3