ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แพะเปียง
แพะเปียง

แพะเปียง เป็นสถานที่จัดตั้งกองอำนวยการหน่วยเสรีไทยแล้ว  ยังทราบข่าวว่ามีถ้ำอยู่อีกถ้ำหนึ่ง ซึ่งครั้งนั้นได้จัดไว้เป็นสถานที่เก็บอาวุธยุทธภัณฑ์  และเสบียงอาหารแก่พลพรรค ถ้ำนั้น ชื่อว่า ถ้ำเสรีไทย ในปัจจุบันเป็นถ้ำที่อยู่บนภูเขาลูกใหญ่  ตั้งอยู่ห่างแพะเปียง ไปประมาณ ๑๑ กิโลเมตร  อยู่ในเขตบ้านต้าแป้น  ตำบลเวียงต้า  อำเภอลอง จังหวัดแพร่ในปัจจุบัน

                เมื่อเดินทางจากจากตำบลทุ่งแค้วไปตามถนนสายทางหลวงชนบท หมายเลข พร. ๒๐๐๙ เป็นถนนลาดยางไปประมาณ ๒  กิโลเมตร ต่อด้วยถนนลูกรังที่รถยนต์วิ่งผ่านไปมาได้สะดวก  ไปอีกประมาณ ๙ กิโลเมตร  ก็ถึง แพะเปียง ซึ่งสองข้างทางไปยังแพะเปียงนั้น  มีภูเขาลูกเล็ก    ลูกใหญ่และมีต้นไม้ทั้งเล็กและใหญ่ขึ้นประปราย  เนื้อที่ส่วนใหญ่พวกชาวบ้านจะจับจองเป็นที่ทำไร่ทำสวนและเป็นที่ว่างเปล่า  ไม่มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นเลย  ชาวบ้านได้เล่าว่า ในสมัยก่อนถนนไปหาแพะเปียงนั้นลำบากมาก  เป็นทางสำหรับเดินเท้าและเกวียนเท่านั้น  ซึ่งบางทีก็เป็นหลุมเป็นบ่อ  บางทีก็ต้องผ่านลำห้วย  และบางทีก็ต้องขึ้นไปบนเนินเขาสูงๆ  ทั้งสองข้างทางมีแต่ต้นไม้ใหญ่ๆ  ทั้งนั้น โดยเฉพาะไม้สัก  จะขึ้นเป็นป่าดงดิบหนาทึบ  มีสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่อาศัยอยู่ทั่วไป   ผู้คนไม่กล้าเขาไปในป่าตามลำพังเพราะกลัวสัตว์ร้าย

                แพะเปียงแห่งนี้เคยเป็น สถานที่ฝ่ายสัมพันธมิตร (อังกฤษ  อเมริกา)  ได้ขนส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่พวกหน่วยเสรีไทยในครั้งสงครามโลกครั้งที่ ๒  (ก่อนที่ญี่ปุ่นจะยอมแพ้) โดยทิ้งลงกับร่มในเวลากลางคืน  แล้วพวกพลพรรคก็ใช้ล้อเกวียนของชาวบ้านในตำบลใกล้เคียงขนออกไปยังที่พักทอดหนึ่ง และที่พักที่ว่าก็คือ ถ้ำเสรีไทยในปัจจุบันจากพวกเราก็เดินทางจากแพะเปียงไปอีกประมาณ ๑๐ กิโลเมตร         ก็ถึงทางแยกด้านซ้ายไปหาถ้ำเสรีไทย  ซึ่งเป็นถนนลาดยาง ระยะทางประมาณ ๑ กิโลเมตรและทั้งสองข้างทางเป็นสถานที่ป่าสงวนที่ทางราชการได้ทำการปลูกต้นสักไว้ขึ้นไปแนวแถวยาวดูสวยงามมากพอไปถึงบริเวณใกล้ๆถ้ำจะเห็นมีศาลาที่พักและมีดอกไม้ประดับขึ้นรอบๆบริเวณดูสวยงามมากซึ่งทางหน่วยป่าไม้ร่วมกับชุมชนได้สร้างไว้เป็นที่พักพิงแก่ผู้คนที่มาท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่  ที่มาทำงานเกี่ยวกับการปลูกการดูแลรักษาต้นสักที่ปลูกขึ้นใหม่แทนไม้สักที่ถูกทำลายไป  สถานที่แห่งนี้ได้มีคณะครูอาจารย์และนักเรียนในโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดแพร่หลายโรงได้ใช้เป็นที่เข้าอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ ยุวกาชาด  เป็นประจำทุกปีซึ่งจัดว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของจังหวัดแพร่