ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คำปราศรัยของ นายทอง
คำปราศรัยของ นายทอง กันทาธรรม

คำปราศรัยของ นายทอง  กันทาธรรม

ที่ค่ายฝึกอาวุธห้วยแม่แฮด  แพะเปียง แพร่

               เวลา 19.00 น.นาย ทวีศักดิ์  สินธุวงศ์ ได้แจ้งให้พลพรรคเสรีไทยทุกคนไปรวมตัวกันที่ลานอเนกประสงค์โดยมี นายทอง กันทาธรรม เป็นประธานในลานประชุม นายทอง กันทาธรรม  นั่งบนขอนไม้โดยมี
นายอ้วน  ลือวัฒนานนท์ และ
นาย ทวีศักดิ์  สินธุวงศ์ ยืนอยู่ซ้าย และขวา  นายทอง ฯ ได้กล่าวว่า

                พี่น้องทั้งหลาย  การที่พวกเรามาในครั้งนี้เรามีจุดประสงค์ในการกู้ชาติ  พวกเราอาจจะต้องเผชิญกับความตาย  มีใครจะไปกับผมบ้าง  ถ้าไปร่วมด้วยกัน ชื่อของท่านจะจารึกไว้เยี่ยงวีระบุรุษ  พี่น้องคนไหนที่ไม่มีความพร้อม และอยากกลับบ้านขอให้ถอยหลังกลับไป ชื่อของท่านจะถูกลบเลือนจากความทรงจำของพวกเรา  ขอแต่อย่าเอาเรื่องราวนี้ออกไป เพราะทุกอย่างในค่ายนี้เป็นความลับสุดยอด

          ผู้แทนทองฯ ได้กล่าวอ้างถึงประวัติศาสตร์ที่บรรพบุรุษไทยในอดีตได้กอบกู้บ้านเมืองมาให้ทุกคนเป็นการเตือนความจำให้เกิดความฮึกเหิม

            หลังจากคำปราศรัยสิ้นสุดลงปรากฏว่า ไม่มีใครหันหลังกลับแต่พร้อมที่จะสู้ตายเพื่อชาติ ( เมื่อได้รวบรวมจำนวนอาสาสมัครที่มาฝึกอาวุธทั้งครูประชาบาล และชาวบ้านได้พลพรรคเสรีไทยพร้อมปฏิบัติการต่อสู้  500  กว่าคน )

 

            ข้อมูลโดย  นาย วิวัฒน์  สุวรรณกาศ