ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เสรีไทยชวนชิม
เสรีไทยชวนชิม

การรับใช้ชาติของขบวนการเสรีไทยสายแพร่  อยู่บนพื้นฐานของการช่วยเหลือตัวเอง  ผลักดันด้วยอุดมการณ์รักชาติเสียสละ  เพื่อเป้าหมายเคียงกัน    คือ  การกอบกู้ความเป็นเอกราชคืนมา ถึงแม้ว่า ไม่มีการสนับสนุนในด้านเสบียงเสรีไทยก็จะต้องจัดหาอาหาร  จากการล่าสัตว์  และเก็บผักเท่าที่จะหาได้แต่ก็มักจะอยู่ในช่วงขาดแคลนอยู่เสมอ  นายทอง  กันทาธรรมและนายทวีศักดิ์  สินธุวงศ์  มักจะทำงานคู่กันเป็นประจำ  มีอยู่วันหนึ่งเสบียงที่เหลืออยู่ คือ แหนม (จิ้นส้ม)     1 ห่อ  และข้าวเหนียว  นายทวีศักดิ์ จึงอาสาไปเก็บผักกูดมาต้มในน้ำร้อนและขยี้แหนมค้างคืนลงไป โดยไม่มีเครื่องปรุงใดๆ อีก  ด้วยความหิวโหยทั้งสองคนรับประทานผักกูดใส่แหนมค้างคืนกันอย่างเอร็ดอร่อย

หลังวันประกาศชัยชนะและเดินขบวนที่กรุงเทพฯ  นายทอง  กันทาธรรมได้ถือโอกาสไปเลี้ยงฉลองกันที่ภัตตาคาร ห้อยเทียนเหลา สั่งอาหารมาเต็มโต๊ะหลังจากรับประทานไปสักครู่ นายทอง ก็กล่าวกับเพื่อร่วมโต๊ะว่า อาหารมื้อนี้สู้แกงผักกูดใส่แหนม (จิ้นส้ม) บนดอยผาบ่องไม่ได้เลย ทำให้ทุกคนหัวเราะด้วยความสนุกสนาน

 

                หมายเหตุ : เสรีไทยแพร่ไม่ได้จดลิขสิทธิ์วิธีการปรุงอาหาร

                    แกงผักกูดใส่แหนม