ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นายปรีดี พนมยงค์
นายปรีดี พนมยงค์

นายปรีดี  พนมยงค์


               ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล  อัจฉริยะในด้านกฎหมาย และ นักการทูต ที่มีความสามารถสูงเป็นหัวหน้า ขบวนการเสรีไทย ที่ใช้ความรู้ ความสามารถ     นำเสรีไทยที่มีเลือดรักชาติทั่วประเทศ จำนวนนับหมื่นคน  เข้าร่วมปฏิบัติการกับกองกำลังฝ่ายสัมพันธมิตร  ในเชิงปฏิบัติการลับจนเป็นที่ยอมรับจากชาติแกนนำของฝ่ายสัมพันธมิตร โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา ให้ยอมรับประเทศไทยเป็นประเทศร่วมรบกับฝ่ายพันธมิตร  ถึงแม้รัฐบาลไทยนำโดย  จอมพล ป.พิบูลสงคราม  จะเข้าร่วมกับฝ่ายอักษะและช่วยญี่ปุ่นรบในที่สุด  ปฏิบัติการของเสรีไทย   ทำให้ไทยมีเอกราชโดยสมบูรณ์หลังสงครามโลกครั้งที่ 2
               ด้วยผลงานที่มีคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างใหญ่หลวง  และบุคลิกภาพของผู้นำที่มีความสามารถ   นายปรีดี  พนมยงค์  ได้รับเหรียญเกียรติยศจากนานาประเทศ  เช่น เมื่อปี 2482  พระเจ้ากรุงอังกฤษมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์

               ประธานาธิบดี
L”on  Blum และ รัฐบาลฝรั่งเศสมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ Grand Croix de la L”gion d’
               พระเจ้ากรุงสวีเดน  King  Gustave ทรงมอบพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด ของสวีเดน ORDER OF VASA (COMMANDER GRAND CROSS)
               ประธานาธิบดี 
HARRY TRUMAN มอบ MEDAL OF FREEDOM GOLDEN PALM ให้ที่  กรุงวอชิงตัน   สหรัฐอเมริกา
               ส่วนองค์การ
UNESCO ยกย่อง ให้ นายปรีดี พนมยงค์   เป็นผู้นำสำคัญของโลก