ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์เสรีไทย
ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์เสรีไทย

พิพิธภัณฑ์เสรีไทย  โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม
10 หมู่ 1 ถนนม่วงไข่ขจร ต.หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 54170
โทร
: (054)635021  โทรสาร: (054)635021
              อีเมลล์ : 
mk_pittayakom@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.muangkhai.ac.th

สนับสนุนโดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม นำโดย นายพงศ์พันธุ์ เป็งวงศ์ ร่วมกับ  คุณทวีศักดิ์    สินธุวงศ์   คุณสุรินทร์โสภารัตนานันท์  คุณภุชงค์    กันทาธรรม   นายถนอม   อินกัน   พลตรีประสาท       ลือวัฒนานนท์   คณะลูกหลานของสมาชิกเสรีไทยหนองม่วงไข่ และคณะครูโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม     ได้ร่วมกันจัดสร้างพิพิธภัณฑ์เสรีไทยโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม     โดยเริ่มเปิดพิพิธภัณฑ์  ในวันที่ 19  กันยายน พ.ศ. 2552 เพื่อเป็นการแสดงความคารวะต่อผู้กล้าหาญที่เสียสละอันยิ่งใหญ่ ของบรรพบุรุษของบ้านหนองม่วงไข่  บ้านหนองน้ำรัด บ้านวังหงษ์ บ้านแม่คำมี รวมทั้งแสดงเรื่องราวที่สำคัญในอดีต และเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น

เอกสารเพิ่มเติม

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.42 MB