ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เสรีไทยสารพัดประโยชน์
เสรีไทยสารพัดประโยชน์
                   ชาวบ้านหนองม่วงไข่  ในวัยหนุ่มที่มีความกระตือรือร้น  และความคล่องตัวสูง  มีหน้าที่หลักคือ  เป็นผู้ติดตาม
นายทอง  กันทาธรรม  ไปทุกหนแห่ง  และให้บริการได้แทบทุกเรื่อง  โดยเฉพาะให้ความ    คุ้มครองระวังภัย  อยู่ใกล้ตัวหัวหน้า
เสรีไทย  นายเล็ก  สามารถเจรจาภาษาอังกฤษได้กับนายทหารอเมริกันพอทราบความได้  จึงขึ้นลงระหว่างบ้านหนองม่วงไข่ ,แพะเปียง ,และดอยผาบ่อง  เพื่อประสานงานในด้านต่างๆ 

                บางช่วงที่ผู้แทนทอง  ไปติดต่อศูนย์บัญชาการใหญ่ที่กรุงเทพฯ  นายเล็กจะอยู่ใกล้ชิดกับ  นายชโรช  โล่ห์สุวรรณ 
ปีนขึ้นต้นไม้ตั้งเสาอากาศส่งวิทยุ และหมุนเครื่องปั่นไฟเป็นประจำ    ติดตามไปตรวจผลการทิ้งระเบิดของเครื่องบินอเมริกันตามจุดต่างๆ เช่น  สนามบินแพร่  และสถานีเด่นชัย  โดยการใช้จักรยาน

                ความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงานเสรีไทย  ของนายเล็ก  วงค์ไข่  มีสูงมากจึงมักจะอดให้สัญญาณเกี่ยวกับ  การปฏิบัติงานลับกับผู้ที่คุ้นเคยในหมู่บ้านหนองม่วงไข่  ให้ตีความเอาเองและทำให้ผู้แทนทอง  ต้องคอยกำชับอยู่เป็นประจำให้รักษาความลับอย่าง
เคร่งครัด

                ด้วยความผูกพันกับผู้แทนทอง  นายเล็กติดตามดูแลสมาชิกในครอบครัวของนายทองในช่วงหลังสงครามยุติลงอีกหลายปี