ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป

บัดนี้โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม ดำเนินการสอบคัดเลือกดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตามลำดับดังรายละเอียดต่อไปนี้

ลำดับที่  1  นายอภิเชษฐ์   วงศ์ษา

ลำดับที่  2  นางสาวนุพาภรณ์  โสภารัตน์

ลำดับที่  3  นางสาวจุไรลักษณ์   อะจิมา

ลำดับที่  4  นางสาวรุ่งทิวา  มาแว่น

ลำดับที่  5  นางสาวชมนภัส  สุกิน

 ดังนั้น จึงขอให้ผู้ที่สอบได้ลำดับที่ 1  มารายงานตัวและทำสัญญาจ้าง  ในวันที่  27 ตุลาคม  2558 

เวลา 08.00 น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล  โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 2558,17:01   อ่าน 627 ครั้ง