ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะการเรียนภาษาไพทอนและทักษะด้านโค้ดดิ้งโดยใช้แบบฝึกทักษะและบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน(Python) ด้วยโปรแกรม Colab รายวิชา วิทยาการคานวณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ชื่ออาจารย์ : นายอดิศร พันธ์มณี
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 2565,12:05  อ่าน 101 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลคุรุคุณธรรม ระดับเข็มเงิน จากสำนักงานคุรุสภา
ชื่ออาจารย์ : นายกัมพล ภิมาลย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2565,14:54  อ่าน 224 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การประเมินโครงการพัฒนาหลักสูตรการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคมอำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่
ชื่ออาจารย์ : นางวิศิษฏ์พร ศาสตร์นอก
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 2562,20:34  อ่าน 643 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน วิชา การปลูกพริก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นายประสิทธิ์ เลาหล้า
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 2561,13:36  อ่าน 792 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทคัดย่อ (jitpun.pdf) จากเว็บไซต์ของโรงเรียน
ชื่ออาจารย์ : นางจิตพรรณ ปัญญาแฝง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 2555,09:13  อ่าน 1757 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการประเมินโครงการรักการอ่าน
ชื่ออาจารย์ : นางสาววันทรัตน์ ห้วยหล่าย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 2555,14:00  อ่าน 1997 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โครงการแนะแนวการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
ชื่ออาจารย์ : นางสงกรานต์ สุกิน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 2555,10:41  อ่าน 2270 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โครงการแนะแนวสัญจร
ชื่ออาจารย์ : นางสงกรานต์ สุกิน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 2555,10:40  อ่าน 1925 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โครงการปัจฉิมนิเทศ
ชื่ออาจารย์ : นางสงกรานต์ สุกิน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 2555,10:40  อ่าน 1388 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โครงการพี่ช่วยน้อง
ชื่ออาจารย์ : นางสงกรานต์ สุกิน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 2555,10:39  อ่าน 1684 ครั้ง
รายละเอียด..