ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : บทคัดย่อ (jitpun.pdf) จากเว็บไซต์ของโรงเรียน
ชื่ออาจารย์ : นางจิตพรรณ ปัญญาแฝง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 2555,09:13  อ่าน 1132 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการประเมินโครงการรักการอ่าน
ชื่ออาจารย์ : นางสาววันทรัตน์ ห้วยหล่าย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 2555,14:00  อ่าน 1329 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โครงการแนะแนวการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
ชื่ออาจารย์ : นางสงกรานต์ สุกิน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 2555,10:41  อ่าน 1566 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โครงการแนะแนวสัญจร
ชื่ออาจารย์ : นางสงกรานต์ สุกิน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 2555,10:40  อ่าน 1223 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โครงการปัจฉิมนิเทศ
ชื่ออาจารย์ : นางสงกรานต์ สุกิน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 2555,10:40  อ่าน 786 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โครงการพี่ช่วยน้อง
ชื่ออาจารย์ : นางสงกรานต์ สุกิน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 2555,10:39  อ่าน 1004 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โครงการหารายได้ระหว่างเรียน
ชื่ออาจารย์ : นางสงกรานต์ สุกิน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 2555,10:38  อ่าน 1773 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับคำสั่งเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ
ชื่ออาจารย์ : นางสิริวรรณ พันธุ์เครือ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 2555,10:24  อ่าน 843 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โครงการเลี้ยงปลาในกระชัง
ชื่ออาจารย์ : นายประสิทธิ์ เลาหล้า
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 2555,10:03  อ่าน 1437 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3
ชื่ออาจารย์ : นายสมัย เสือแซมเสริม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 2555,09:44  อ่าน 803 ครั้ง
รายละเอียด..