ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : บทคัดย่อ (jitpun.pdf) จากเว็บไซต์ของโรงเรียน
ชื่ออาจารย์ : นางจิตพรรณ ปัญญาแฝง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 2555,09:13  อ่าน 1073 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับการประกาศให้เปก็น ครูสอนดี ของเทศบาลตำบลหนองม่วงไข่จัดโดย สสค (สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และสุขภาพเยาวชน)
ชื่ออาจารย์ : นางพิชญา ภาคาผล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 2555,09:10  อ่าน 901 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เครื่องหมายเชิดชูเกียติ "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี 2554 จากคุรุสภา
ชื่ออาจารย์ : นางพิชญา ภาคาผล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 2555,09:08  อ่าน 1020 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แนวปฎิบัติที่ยอดเยี่ยม (Best of the Best Practices) ในการจัดแสดงผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางพิชญา ภาคาผล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 2555,09:07  อ่าน 792 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : "Lat School Symperium 2011"ระดับประเทศ จาก สพฐ
ชื่ออาจารย์ : นางพิชญา ภาคาผล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 2555,09:03  อ่าน 755 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Prelices) ในการจัดแสดงผลงานทางวิชาการ
ชื่ออาจารย์ : นางพิชญา ภาคาผล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 2555,08:59  อ่าน 855 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการประเมินโครงการรักการอ่าน
ชื่ออาจารย์ : นางสาววันทรัตน์ ห้วยหล่าย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 2555,14:00  อ่าน 1260 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โครงการแนะแนวการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
ชื่ออาจารย์ : นางสงกรานต์ สุกิน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 2555,10:41  อ่าน 1492 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โครงการแนะแนวสัญจร
ชื่ออาจารย์ : นางสงกรานต์ สุกิน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 2555,10:40  อ่าน 1150 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โครงการปัจฉิมนิเทศ
ชื่ออาจารย์ : นางสงกรานต์ สุกิน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 2555,10:40  อ่าน 724 ครั้ง
รายละเอียด..