ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รับรางวัลความประพฤติดีงาม จาก ชมรมพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย
ชื่อนักเรียน : นางสาววิริยา ขวดแก้ว
โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 2555,12:35   อ่าน 1016 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รับโล่รางวัลนักเรียนดีเด่น ระดับประเทศ
ชื่อนักเรียน : นางสาวสุกานดา โคกคำ
โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 2555,12:34   อ่าน 866 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รับรางวัลชมเชยอันดับ 2 ระดับประเทศ
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงนันทเนตร ทองประไพ
โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 2555,12:34   อ่าน 828 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ชื่อนักเรียน : นางสาวชลิตา โลกคำลือ
โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 2555,12:33   อ่าน 831 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงกมลเนตร โซ๊ะรัมย์
โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 2555,12:33   อ่าน 813 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ชื่อนักเรียน : นายเอกรินทร์ อ้อยงาม
โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 2555,12:32   อ่าน 905 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ชื่อนักเรียน : นางสาวปิยะธิดา เชียงสา
โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 2555,12:31   อ่าน 819 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ชื่อนักเรียน : นางสาวกาญจนา ยะปะนัน
โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 2555,12:30   อ่าน 823 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ชื่อนักเรียน : นางสาวเสาวลักษณ์ ยะปะนันท์
โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 2555,12:28   อ่าน 849 ครั้ง