กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสุมิตรา กำแทง
ครู คศ.3

นายสุวิทย์ กัลยาประสิทธ์
ครู คศ.3

นายนิธิพล พุฒิ
ครู คศ.2

นางสาววรรณิกา นะตา
ครูอัตราจ้าง