ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บรรณารักษ์

นางสาววันทรัตน์ ห้วยหล่าย
ครู คศ.3

นางสาวเกศราภรณ์ พุทธจร
ครูอัตราจ้าง