ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 60 คน
ชื่อ-นามสกุล : ณัฐภรณ์ เพชรเลิศ (จุ๊บแจง)
ปีที่จบ : 2551   รุ่น : 33
ที่อยู่ : 210/2 ม5 ต.หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่
เบอร์มือถือ : 0873563152
อีเมล์ : Jubjang574@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : เมธิณี กาศเกษม (โม)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : เกริกกฤดาการ
ที่อยู่ : 67/1 ม.6 ต.หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่
เบอร์มือถือ : 0857226056
อีเมล์ : morison.km@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววิลาวัณย์ สุกิน (เหมียว)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : คนปีมะ
ที่อยู่ : 189 หมู่ 5 ตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่
เบอร์มือถือ : 0848361399
อีเมล์ : me_aw_chai@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : บุษราคัม โสภารัตน์ (เอี้ยม)
ปีที่จบ : 2546   รุ่น : 27
ที่อยู่ : 333 หมู่ที่6 ตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่
เบอร์มือถือ : 0983611840
อีเมล์ : dutsarakun@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นภัสรา ทันตา (ปอ(กึ๊บ))
ปีที่จบ : 2553   รุ่น : 35
ที่อยู่ : 267 ม2 ต.หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ แพร่
เบอร์มือถือ : 089*******
อีเมล์ : myporja_@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ธนกร(ชูเกียรติ) ปาวะกะนันท์ (หนึ่ง)
ปีที่จบ : 2547   รุ่น : 28
ที่อยู่ : 258/122 ม.3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
เบอร์มือถือ : +66873597525
อีเมล์ : kira_pawakanun@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ธัญวรัตม์ บุญตัน (ดาว (แสงดาว))
ปีที่จบ : 2547   รุ่น : 28
ที่อยู่ : 2689/1-2 ถ.เจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กทม
เบอร์มือถือ : 0947867399
อีเมล์ : nava20101@windowslive.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : น.ส. จารุวรรณ ขวัญใจ (เจย์ๆ)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น : 68
ที่อยู่ : บ้าน
เบอร์มือถือ : 0932869450
อีเมล์ : konnaluk31@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายมานะเดช ใจกระเสน (ป๊อก)
ปีที่จบ : 2547   รุ่น : 28
ที่อยู่ : 132 ม.2 ต.วังหลวง อ. หนองม่วงไข่ จ. แพร่
เบอร์มือถือ : 0862047850
อีเมล์ : manadet_pok1@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สุวัชชัย พุทธทรง (ต่าย)
ปีที่จบ : 2543   รุ่น : 24
ที่อยู่ : บริษัท ทีพีไอ คอนกรีต จำกัด 653/37 ถ.สาธูประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม.
เบอร์มือถือ : 089-9557009
อีเมล์ : tum-auh@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ปาริฉัตร จันทวาท (กุ้งนาง)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น : ก้องกิดาากร
ที่อยู่ : 92/1 ม.8 ต.หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : gongnang1@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวมยุรา เวหนะรัตน์ (งาม)
ปีที่จบ : 2008   รุ่น : ไม่รู้
ที่อยู่ : 20/2ม.4 ต.หนองละลอกอ.บ้านค่ายจ.ระยอง
เบอร์มือถือ : 0868246172
อีเมล์ : ngamza_lovelove@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม